สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรแบดมินตันแห่งชาติที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (บีดับเบิ้ลยูเอฟ) สมาพันธ์แบดมินตันแห่งเอเชีย (เอบีซี.) ..........คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และได้รับการอนุมัติรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สมาคมฯ ชมรม หรือสโมสรใดที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โปรดติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ถนนวิทยุ-สารสิน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2255-3392-3 E-Mail: info@badmintonthai.or.th Website: http://www.badmintonthai.or.th
สมาคมปันจักสีลัต แห่งประเทศไทย สถานที่ตั้ง สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท." | Pencak Silat Association of Thailand "PSAT" ที่ตั้ง : ตึก 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10240 ประเทศ : ประเทศไทย โทรศัพท์ : 02-369-2357 แฟกซ์ : 02-369-2357 โทรศัพท์มือถือ : 091-065-3875 (เจ้าหน้าที่สมาคม) อีเมล์ : info@pencaksilatthailand.com
สมาคมเชียร์ลีดเดอร์ไทย hai Cheerleading Association (TCA.) สมาคมเชียร์ลีดเดอร์ไทย องค์กรผู้บุกเบิกกีฬาเชียร์ลีดดิ้งของเมืองไทย ข้อมูลทั่วไป Thai Cheerleading Association (TCA.) สมาคมเชียร์ลีดเดอร์ไทย องค์กรผู้บุกเบิกกีฬาเชียร์ลีดดิ้งของเมืองไทย ในปีพุทธศักราช 2538 นับเป็นปีเริ่มต้นของเชียร์ลีดเดอร์สากลในประเทศไทย เป็นปีที่เริ่มจัดการแข่งขัน "ซีคอนสแควร์เชียร์ลีดเดอร์แห่งประเทศไทย" ขึ้นครั้งแรก ทำให้เชียร์ลีดเดอร์สากลได้รับความนิยมจากเยาวชนในสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างมาก และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ที่ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี เมื่อการแข่งขันเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งสมาคมเชียร์ลีดเดอร์ไทยขึ้น เช่นเดียวกับนานาประเทศที่มีการจัดตั้งสมาคมฯ สมาคมเชียร์ลีดเดอร์ไทย THAI CHEERLEADING ASSOCIATION (TCA.) จึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่จะพัฒนาวงการเชียร์ลีดเดอร์ไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ สมาคมเชียร์ลีดเดอร์ไทย THAI CHEERLEADING ASSOCIATION (TCA.) ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2544 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 55 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร.02-721-8900 แฟ็กซ์ 0-2721-8932 สำหรับการก่อตั้งสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ จาก บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
สมาคมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ 443-445 ซอยเพชรเกษม102/3 หลักสอง บางแค กรุงเทพ 10160 โทร 02-8092900 โทรสาร 02-8093763 E-mail; pisitmit@hotmail.com
สมาคมนักเทนนิสสูงอายุ (ประเทศไทย) สมาคมนักเทนนิสสูงอายุ (ประเทศไทย) VETERANS TENNIS ASSOCIATION (THAILAND) 10 อาคารสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 081-615-9400, โทรสาร 02-256-8144 website: http://www.vtat.asia
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีพ.ศ. 2440 กีฬาเทนนิสเข้ามาเล่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยยุคนั้นเป็นผู้นำเข้ามา ต่อมาชาวไทยที่เล่นเทนนิสในระยะแรกได้แก่นักเรียนไทย ที่เดินทางกลับมาจากการศึกษาในยุโรป ปีพ.ศ. 2463 พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ มิสเตอร์ อาร์ ดี เคร็ก และ พระยาสุพรรณสมบัติ ได้เตรียมโครงการ ที่จะจัดตั้งลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2469 อันเป็นปีรุ่งจากปีเสวยราชสมบัติแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้า-อยู่หัว รัชกาลที่7 สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาขึ้นโดยองค์พระประมุขของประเทศ ทรงเป็นผู้ริเริ่มและให้กำเนิดแก่สมาคม โดยสโมสรลอนเทนนิสแห่งแรกในประเทศไทยได้ตั้งขึ้นที่พระราชอุทยานสราญรมย์ ปีพ.ศ. 2470 การประชุมครั้งแรกได้มีขึ้นที่วังพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2470 และได้มีสโมสรต่าง ๆ ไปร่วมการประชุมรวม 12 สโมสร คือ ผู้แทนราชกรีฑาสโมสร, สโมสรรถไฟ, สโมสรกีฬาสามัคยาจารย์, สโมสรอังกฤษ, สโมสรนครสวรรค์, สโมสรลำปาง, สโมสรสีลม, สโมสรรวรัฐ, สโมสรเชียงใหม่ยิมนาคา, สโมสรสงขลา, สโมสรกลาโหม และสโมสรภูเก็ต ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯและได้ตราข้อบังคับของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯและได้ใช้เป็นบรรทัดฐานต่อมาจนถึงปัจจุบัน ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯจึงได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2470 และถือเป็นวันกำเนิดของลอนเทนนิสสมาคมฯ ปีพ.ศ. 2494 คณะกรรมการจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เลขานุการกิตติมศักดิ์ ไปจัดการออกแบบเครื่องหมาย โดยให้มีเลข ๗ อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ผู้ทรงให้กำเนิดแก่สมาคม และกำหนดวันเทนนิส ขึ้นวันหนึ่งในทุกๆรอบปี โดยถือวันที่ 15 เมษายน ซึ่งตรงกับวันกำเนิดของลอนเทนนิสสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน
สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่คณะกรรมการได้กำหนดขึ้นจะสามารถกระตุ้นให้ประชาชนสนใจการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยจะเป็นประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับตัวผู้สูงอายุเองหรือครอบครัวและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งสำคัญที่สุดของสมาคม ได้แก่ งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ขณะนี้สมาคมได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแล้ว และเรายังคงยึดมั่นในนโยบายสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสุขภาพของมวลชนและความเสมอภาคอย่างมีศักยภาพในสังคมของผู้สูงอายุ ด้วยความมุ่งมั่นที่มั่นคงและเสียสละตามปฏิญญาสากลว่าด้วยคุณภาพของผู้สูงอายุตลอดสืบไป
สมาคมนักฟุตบอลอาวุโสแห่งประเทศไทย สมาคมนักฟตุบอลอาวุโสแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมที่มุ่งเน้นกิจกรรมกีฬาเพื่อคนทุกเพศทุกวัย สถานที่ 63 ซอยโพธิ์แก้ว ลาดพร้าว 101 คลองจั่น บางกะปิ, Bangkok, Thailand 10240
สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย โดย พลตรี ดร.จารึก อารีราชกัณย์ มีปณิธานอันแรงกล้าที่จะผลักดันกีฬาตะกร้อ เข้าสู่โอลิมปิคเกมส์ ซึ่งเมื่อวันที่ 19กุมภาพันธ์ 2543 (19 February,2000)ได้จัดการสาธิตกีฬาเซปักตะกร้อให้ นายฮวน อันโตนิโอ ซัมมารานซ์ (Mr.Juan Antonio Samaranch) ประธานโอลิมปิค พร้อมคณะชมการสาธิต ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้ดำเนินการจัดการสาธิตเซปักตะกร้อ กติกาเดิม กล่าวคือ แต่ละเซทคะแนนสิ้นสุดที่ 15 คะแนน โดยฝ่ายใดเสิร์ฟจึงจะได้คะแนน ซึ่งมีการเปลี่ยนเสิร์ฟกันหลายครั้งกว่าจะได้ 1 คะแนน การสาธิตจัดขึ้นที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ หลังจากการสาธิตสิ้นสุดลงนายฮวน อันโตนิโอ ซัมมารานซ์ ให้ความเห็นและแนะนำว่า กีฬาเซปักตะกร้อ แต่ละเซทแข่งขันเนิ่นนานเกินไป ไม่สามารถกำหนดเวลาการแข่งขัน หากมีความประสงค์จะเสนอเข้าสู่โอลิมปิคเกมส์ จะต้องเปลี่ยนแปลงเกมการแข่งขันให้กระชับ อย่าเนิ่นนานจนเกินไป และกีฬาที่จะสามารถนำเสนอเข้าสู่โอลิมปิคเกมส์ได้ มักจะมีชื่อคำว่า “บอล” ลงท้าย เช่น ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, บาสเก็ตบอล เป็นต้น และควรมีประเทศมหาอำนาจด้านกีฬาทางยุโรปร่วมเป็นสมาชิกด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส เป็นต้น
สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบเนื่องจาก มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน ได้เชิญชมรมการบิน และสมาคมการบินต่างๆ ที่ดำเนินกิจการ การบิน เพื่อการกีฬาและสันทนาการทั่วประเทศ ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดตั้งองค์กรกลาง ที่จะทำหน้าที่ดูแล และให้บริการกับบรรดาสมาชิกที่เป็นชมรมฯ สมาคมฯ มูลนิธิฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านกีฬาการบิน ครั้งแรกเมื่อประมาณต้นปี 2548 และได้มีการประชุมต่อเนื่อง อีกหลายวาระจนได้ข้อสรุปว่า ควรขอจัดตั้งสมาคมฯ เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมกีฬาทางอากาศและการบิน” โดยให้มีคณะกรรมการจากชมรมฯ สมาคมฯ มูลนิธิฯ ต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับกีฬาทางอากาศ และเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรม เข้าเป็นสมาชิก และให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย และความเจริญก้าวหน้าด้านกีฬาการบิน ทัดเทียมกับนานาประเทศที่มีความเจริญด้านกีฬาการบิน และจะดำเนินการขออยู่ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ภาครัฐได้รับรู้และให้การสนับสนุนต่างๆ รวมทั้งจะได้นำกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต ให้เป็นสมาคมฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วย ทั้งนี้สมาคมฯ ได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รับเป็นองค์นายกสมาคมฯ เพื่อเป็นมิ่งขวัญ และกำลังใจต่อสมาชิก

12 ถัดไปiNet Revolutions Co., Ltd.