สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันการพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
SIAM SPORTS
SIAM INTER MULTIMEDIA

1iNet Revolutions Co., Ltd.