เลิกบุหรี่ทั่วไทย 30s
สสส.ชวนขยับ
“การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” ภาคีเครือข่ายของ สสส.
ชุดสื่อการสอน “การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” ภาคีเครือข่ายของ สสส.จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการโครงการด้านการเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง ควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ ผลงานที่ต้องส่ง สสส .และ Application ที่จะทำให้ภาคีเครือข่ายรู้จักกันมากขึ้นหากคุณอยากรู้ว่า ถ้าได้รับทุนจาก สสส. จะบริหารจัดการการเงินโครงการอย่างไร? เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง.....หาคำตอบได้ที่นี่
การประชุมร่วมกับองค์กรเครือข่าย ประจำปี 2559
ด้วยคณะกรรมการแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดให้มีการประชุมเครือข่ายสมาคมและองค์กรตามโครงการทุนอุปถัมภ์กีฬา เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติและทบทวนผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของแผนฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

1iNet Revolutions Co., Ltd.