สสส.ชวนขยับ
การอบรมผู้นำเครือข่ายการออกกำลังกาย เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน
การอบรมผู้นำเครือข่ายการออกกำลังกาย เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน ระหว่างวัันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติเสริมทักษะความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ นักกีฬาต้นแบบและผู้นำเยาวชน ภายใต้แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส.
อบรมเชิงปฏิบัติเสริมทักษะความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ นักกีฬาต้นแบบและผู้นำเยาวชน ภายใต้แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส. วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิลฟอร์ด (หัวหิน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การประชุมร่วมกับองค์กรเครือข่าย ประจำปี 2559
ด้วยคณะกรรมการแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดให้มีการประชุมเครือข่ายสมาคมและองค์กรตามโครงการทุนอุปถัมภ์กีฬา เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติและทบทวนผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของแผนฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

1iNet Revolutions Co., Ltd.